A Mara Zálogház üzemeltetője (Marawolf Kft.) a MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint megbízott jár el !

Mi a kézi zálog kölcsön?
Készpénz gyorsan és megbízhatóan! A legrövidebb út, hogy gyorsan jusson kölcsönhöz: a kézizálog-kölcsön. Értéktárgyát fedezetként elhelyezi nálunk, mi felbecsüljük és perceken belül átadjuk készpénzben a kölcsönt.  Az összeg visszafizetéséig értéktárgyát biztonságosan megőrizzük.Amennyiben késne a visszafizetéssel, a lejárati időn belül lehetőséget biztosítunk a kölcsön meghosszabbítására, akár egymás után többször is! A zálog kölcsön előnye, hogy gyors, akár néhány perc alatt felvehető, s így pillanatok alatt megoldja az átmeneti likviditási gondokat.

Mennyi pénzt kapok?
Az elzálogosítani kívánt értéktárgy zálogértékét a becsüs határozza meg, és a tárgykörre kihelyezhető kölcsön-kihelyezési maximummértéken belül az ügyfél dönthet az általa igényelt kölcsön összegéről.

Kik vehetik igénybe?
Minden 18. életévét betöltött személy.
Kivételt képez az a személy, akinek láthatóan hiányzik vagy csökkent a zálogügylet intézéséhez szükséges belátási képessége.

Hogyan juthatok zálog kölcsönhöz?
Becsüs munkatársunk megvizsgálja ékszerét, értéktárgyát és megállapítja a kölcsön összegét.
Ön a pénztárnál rögtön megkapja a kölcsönt készpénzben (díjlevonások nélkül) és az ügylet bizonylatát, a zálogjegyet, zálogszerződést. Mindez csupán néhány percet vesz igénybe.
Értéktárgyát biztonságosan megőrizzük a kiváltásáig.

Milyen futamidő van?

30 napos , 45 napos és 90 napos futamidőnk van. 

A türelmi idő lejártával az zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek!

A Zálogház üzemeltetője a Marawolf Kft.a Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.( székhely: 1062 Bp.,Andrássy út98. Cg.: 01-10-046111 cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.

                                                                                               HIRDETMÉNY

                                                                                Hatályos 2018. október 15. napjától

 

A Jelen Hirdetményben foglalt díjakon,költségeken felül a Kiemelt közvetítő (zálogház)

további,ügyfeleket terhelő díjat nem számít,nem számíthat fel.

I.DÍJAK

   Kamatok,díjak a futamidő alatt:

Kamat:                                 évi:14,10% - rögzített kamat

Kezelési Költség:                 30 napos hitelnél egyszeri 1,62% a hitel visszafizetésekor

                                            45 napos hitelnél egyszeri 2,46% a hitel visszafizetésekor

                                            90 napos hitelnél egyszeri 5,11% a hitel visszafizetésekor

Kamatok,díjak, költségek a késedelem esetén türelmi idő alatt, a zálogtárgy kiváltásakor:

 Kamat:                          - évi 14,10 %  rögzített kamat

Késedelmi kamat:          -évi 24,00 % 

Kédelmi kez. költség:    -30 napos futamidejű kölcsönnél egyszeri   6,00%

                                      -45 napos futamidejű kölcsönnél egyszeri   7,00%

                                     -90 napos futamidejű kölcsönnél egyszeri    8,00%

Tárolási díj:                  - évi 27,00% a késett napok után

Egyéb:

Prolongálási díj:                 hosszabításkor fizetendő egyszeri 3,95%

A kölcsön szerződés módosításának, futamideje meghosszabbításának feltételeit az "Üzletszabályzat a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről" vonatkozó pontja tartalmazza.

Zálogdíj,mely a THM részét képezi:

                                          -30 napos futamidő esetén a THM 39,9%

                                                -kamat 30 napra 1,18%

                                                -kezelési költség:a hitelösszeg egyszeri 1,62%-a

                                          -45 napos futamidő esetén a THM 39,9%

                                                -kamat:45 napra 1,76%

                                                -kezelési költség:a hitelösszeg egyszeri 2,46%-a

                                         -90 napos futamidő esetén a THM 39,9%

                                               -kamat 90 napra:3,53%

                                               -kezelési  költség:a hitlösszeg egszeri 5,11%-a

A THM számítás során nem kerül figyelembe vételre:

                                            -késedelem alatt felszámított kamat,késedelmi kamat,díjak, késedelmi kezelési költség, tárolási díj

                                           -prolongálási díj

A Hirdetményben említett valamennyi kamat és egyéb díj, költség számításának az alapja a kölcsönösszeg.

Kamatszámítás módja:(kölcsön összege x kamatláb x kamatalapok száma)/ 360 nap

II.FEDEZET KÖRE

arany ékszer, ezüst ékszer, platina, dísztárgy, használati tárgy

III.FUTAMIDŐ

Zálogjegy szerint:          -30 nap, vagy

                                      -45 nap, vagy

                                      -90 nap

IV.TÜRELMI IDŐ A LEJÁRATOT KÖVETŐEN:

                                         30 nap

V. KÖLCSÖN MÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE

Kihelyezhető kölcsön mértéke:

                                   Futamidőtől függetlenül a becsérték 70%-a

                                   A kölcsön alacsonyabb mértékben is megállapítható az ügyfél kérésére,de minden

                                   esetben a tényleges becsértéket kell feltüntetni.

 Kihelyezhető kölcsön összege:

                                 A folyósított kölcsön minimum 1.000,-Ft

                                 A folyósítható kölcsön egy zálogjegyre maximum 1.000.000,-Ft

A kölcsönt 100,- Ft-ra kell kerekíteni a kerekítés szabályai szerint.

A Kiemelt Közvetítő köteles a "pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) alapján a Hárommillió-hatszázezer forintot el nem érő ügyleti megbízás esetén 14.§ (1) szerinti adatokat rögzíteni, a Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó ügyleti megbízás esetén a Pmt. 6.§ (1) megfelelő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni.

VI.KÉNYSZERÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA

A kényszerértékesítés elszámolása az Üzletszabályzat a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről c. szabályzat vonatkozó pontjai alapján történik.

 

Reprezentatív példa

30 napos hitel esetén

kölcsön teljes összege                                                                  500 000Ft

kifizetett összeg                                                                            500 000Ft

rögzített kamat,évi                                                                        14,10%

Kezelési költség egyszeri (kiváltáskori jutalék)                                   1,62%

hitel futamideje (nap)                                                                             30

THM                                                                                                   39,9%

visszafizetésre kerülő összeg  (kölcsöntőke+ zálogdíj)                    513 975 Ft.

45 napos kölcsön esetén:

kölcsön teljes összege                                                           500.000 Ft.

kifizetett összeg                                                                     500.000 Ft.

rögzített kamat, évi                                                                14,10%

kezelési költség egyszeri (visszafizetéskor esedékes)          2,46%

kölcsön futamideje                                                                 45 nap

THM                                                                                       39,9%

visszafizetésre kerülő összeg(kölcsön tőke+zálogdíj)          521,113 Ft

90 napos kölcsön esetén: 

kölcsön teljes összege:                                                       500.000 Ft

kifizetett összeg                                                                  500.000 Ft  

rögzített kamat, évi                                                             14,10%

kezelési kltsg. egyszeri( visszafizetéskor esedékes)         5,11%

kölcsön futamideje                                                             90 nap

THM                                                                                   39,9%

visszafizetésre kerülő összeg(kölcsön tőke+zálogdíj)       543,175 Ft

 

Mi történik, ha elveszítem a zálogjegyet?

Az elveszett zálogjegy megsemmisítését személyesen kérheti, az erre szóló okmány aláírásával. Abban a zálogfiókban kell kezdeményezni, ahol beadásra került az értéktárgy. A személyazonosság igazolásával lehet a folyamatot elindítani, valamint szükséges a zálogtárgyról pontos, részletes leírást nyújtani (pl. zálogtárgy jellemzői, zálogjegy száma, beadás dátuma).

Milyen tárgyakat fogadunk el zálogul?
A  zálogkölcsönt az alábbi értéktárgyakra folyósítunk: arany, ezüst, ékszerekre és tárgyakra.

Mi a zálogjegy és a zálogszerződés?
A zálogfiók a zálogtárgy átvételének és a zálogkölcsön nyújtásának igazolásáról zálogjegyet állít ki és ad át a zálogba adó részére.A zálogfiók által kiállított zálogjegy értékpapírnak minősül ,szabadon átruházható, bemutatóra szól, és bemutatója számára azt a jogot biztosítja, hogy az abban megjelölt zálogtárgyat, a zálogjegyet kiállító zálogfióktól kiváltsa, illetve a zálogfióktól elszámolást követeljen.Nevesített hitelszerződés esetén a zálogfiók a zálogtárgy átvételének és a zálogkölcsön nyújtásának igazolásáról zálogszerződést és nyugtát állít ki és ad át a zálogba adó részére. A zálogjegy és a zálogszerződés tartalmazza többek közt a zálogtárgy leírását, a zálogértéket és a hitel adatait és a szerződési feltételeket.

Mennyi idő alatt kell kifizetni a zálogkölcsönt?
Az 1 és 3 hónapos futamidőn belül az általános díjtételek időarányos megfizetéésével bármikor kiváltható a tárgy. Amennyiben a hitelt a futamidőn túl a türelmi időben fizeti vissza, az általános díjtételek megfizetésén túl a késedelmes időszakra kezelési pótdíjat és késedelmi kamatot köteles fizetni. A türelmi idő vége a hitel lejárati idejét követő 30. nap.

Mi történik, ha nem váltom ki a zálogtárgyat?
A zálogfiókokban ki nem váltott tételek, a lejáratot követő hónap utolsó napjától kezdődően kényszerértékesítésre kerülnek.   

Hogyan válthatom ki zálogtárgyamat?
A zálogtárgy a zálogjegy egyidejű bevonása mellett, a vonatkozó kölcsön és díjtételek megfizetése ellenében váltható ki az elzálogosítás helyén.