A Mara Zálogház üzemeltetője (Marawolf Kft.) a MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.) érdekében és annak közvetítőjeként, mint megbízott jár el !

Mi a kézi záloghitel?
Készpénz gyorsan és megbízhatóan!A legrövidebb út, hogy gyorsan jusson kölcsönhöz: a kézizálog-hitel. Értéktárgyát fedezetként elhelyezi nálunk, mi felbecsüljük és perceken belül átadjuk készpénzben a hitelt.  Az összeg visszafizetéséig értéktárgyát biztonságosan megőrizzük.Amennyiben késne a visszafizetéssel, a lejárati időn belül lehetőséget biztosítunk a hitel meghosszabbítására, akár egymás után többször is! A záloghitel előnye, hogy gyors, akár néhány perc alatt felvehető, s így pillanatok alatt megoldja az átmeneti likviditási gondokat.

Mennyi pénzt kapok?
Az elzálogosítani kívánt értéktárgy zálogértékét a becsüs határozza meg, és a tárgykörre kihelyezhető kölcsön-kihelyezési maximummértéken belül az ügyfél dönthet az általa igényelt kölcsön összegéről.

Kik vehetik igénybe?
Minden 18. életévét betöltött személy.
Kivételt képez az a személy, akinek láthatóan hiányzik vagy csökkent a zálogügylet intézéséhez szükséges belátási képessége.

Hogyan juthatok záloghitelhez?
Becsüs munkatársunk megvizsgálja ékszerét, értéktárgyát és megállapítja a kölcsön összegét.
Ön a pénztárnál rögtön megkapja a kölcsönt készpénzben (díjlevonások nélkül) és az ügylet bizonylatát, a zálogjegyet, zálogszerződést. Mindez csupán néhány percet vesz igénybe.
Értéktárgyát biztonságosan megőrizzük a kiváltásáig.

Milyen futamidő van?

30 napos , 45 napos és 90 napos futamidőnk van. 

A türelmi idő lejártával az zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek!

A Zálogház üzemeltetője a Marawolf Kft.a Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.( székhely: 1062 Bp.,Andrássy út98. Cg.: 01-10-046111 cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ) érdekében és annak közvetítőjeként, mint Megbízott jár el.

                                                                                               HIRDETMÉNY

                                                                                Hatályos 2016. július 1. napjától

 

A Jelen Hirdetményben foglalt díjakon,költségeken felül a Kiemelt közvetítő (zálogház)

további,ügyfeleket terhelő díjat nem számít,nem számíthat fel.

I.DÍJAK

   Kamatok,díjak a futamidő alatt:

Kamat:                                 évi:14,10% - rögzített kamat

Kezelési Költség:                 30 napos hitelnél egyszeri 1,62% a hitel visszafizetésekor

                                            45 napos hitelnél egyszeri 2,46% a hitel visszafizetésekor

                                            90 napos hitelnél egyszeri 5,11% a hitel visszafizetésekor

Kamatok,díjak, a késedelem alatt:

Késedelmi Kamat:              a lejárat után történő hitel visszafizetés esetén

                                          -Tőke után:évi 24%

                                          -Kamat után:évi 24%

Késedelmi Kez. Köktség:   30 napos hitelnél egyszeri 6% a Türelmi idő első napjától

                                          45 napos hitelnél egyszeri 7% a Türelmi idő első napjától 

                                          90 napos hitelnél egyszeri 8% a Türelmi idő első napjától

Tárolási díj:                       évi 30% türelmi időre számítva

Egyéb:

Prolongálási díj:                 hosszabításkor fizetendő egyszeri 3,95%

Zálogdíj,mely a THM részét képezi:

                                          -30 napos futamidő esetén a THM 39,8%

                                                -kamat 30 napra 1,18%

                                                -kezelési költség:a hitelösszeg egyszeri 1,62%-a

                                          -45 napos futamidő esetén a THM 39,8%

                                                -kamat:45 napra 1,76%

                                                -kezelési költség:a hitelösszeg egyszeri 2,46%-a

                                         -90 napos futamidő esetén a THM 39,9%

                                               -kamat 90 napra:3,53%

                                               -kezelési  költség:a hitlösszeg egszeri 5,11%-a

Az alábbi díjak nem képezik a THM részét:

                                            -késedelem alatt felszámított kamatok,díjak

                                           -prolongálási díj

A fent említett valamennyi kamatnak, és egyéb díjnak az alapja a hitelösszeg.

Kamatszámítás módja:(kölcsön összege x kamatláb x kamatalapok száma)/ 360 nap

A zálogdíj megfizetése az alábbiak szerint történik:

                                        -a kölcsönösszeg visszafizetésekor esedékes a kezelési költség,kamat,

                                          (esetlegesen a késedelmi kamat,késedelmi kezelési költség,tárolási díj).

A kamat megállapítása napi kamatszámítás szerint történik.

II.FEDEZET KÖRE

                                       a,)arany ékszer

                                       b,)ezüst ékszer

                                       c,)különleges arany ékszer

III.FUTAMIDŐ

                                      Ügyféllel kötött szerződés alapján

                                      -30 nap, vagy

                                      -45 nap, vagy

                                      -90 nap

IV.TÜRELMI IDŐ A LEJÁRATOT KÖVETŐEN

                                     30 napos futamidőnél 30 nap

                                     45 napos futamidőnél 30 nap

                                     90 napos futamidőnél 30 nap

V.HITEL MÉRTÉKE ÉS ÖSSZEGE

Kihelyezhető hitel mértéke:

                                   Futamidőtől függetlenül a becsérték 70%-a

                                   A hitel alacsonyabb mértékben is megállapítható az ügyfél kérésére,de minden

                                   esetben a tényleges becsértéket kell feltüntetni.

 Kihelyezhető hitel összege:

                                 A folyósított hitel minimum 1.000,-Ft

                                 A folyósítható hitel egy zálogjegyre maximum 1.000.000,-Ft

A Kiemelt Közvetítő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (továbbiakban: Pmt.) megfelelő

ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzésére a háromszázezer forint becsérték összeghatárt

elérő vagy meghaladó kézpénzes ügyletek esetében.

A hitelt 100,-Ft-ra kell kerekíteni a kerekítési szabályai szerint.

VI.KÉNYSZERÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLÁSA

A kényszerértékesítés elszámolása a Hitelezési üzletág általános szerződési feltételeiről szóló

üzletszabályzat 1.számú kiegészítésének vonatkozó pontjai alapján történik.

Reprezentatív példa 90 napos hitel esetén

hitel teljes összege                                                                       500 000Ft

kifizetett összeg                                                                            500 000Ft

rögzített hitelkamat,évi                                                                     14,10%

Kezelési költség egyszeri (kiváltáskori jutalék)                                   5,11%

hitel futamideje (nap)                                                                             90

THM                                                                                                   39,9%

visszafizetésre kerülő összeg                                                         543 175

 

Mi történik, ha elveszítem a zálogjegyet?

Az elveszett zálogjegy megsemmisítését személyesen kérheti, az erre szóló okmány aláírásával. Abban a zálogfiókban kell kezdeményezni, ahol beadásra került az értéktárgy. A személyazonosság igazolásával lehet a folyamatot elindítani, valamint szükséges a zálogtárgyról pontos, részletes leírást nyújtani (pl. zálogtárgy jellemzői, zálogjegy száma, beadás dátuma).

Milyen tárgyakat fogadunk el zálogul?
A  zálogkölcsönt az alábbi értéktárgyakra folyósítunk: arany, ezüst, ékszerekre és tárgyakra.

Mi a zálogjegy és a zálogszerződés?
A zálogfiók a zálogtárgy átvételének és a zálogkölcsön nyújtásának igazolásáról zálogjegyet állít ki és ad át a zálogba adó részére.A zálogfiók által kiállított zálogjegy szabadon átruházható, bemutatóra szól, és bemutatója számára azt a jogot biztosítja, hogy az abban megjelölt zálogtárgyat, a zálogjegyet kiállító zálogfióktól kiváltsa, illetve a zálogfióktól elszámolást követeljen.Nevesített hitelszerződés esetén a zálogfiók a zálogtárgy átvételének és a zálogkölcsön nyújtásának igazolásáról zálogszerződést és nyugtát állít ki és ad át a zálogba adó részére. A zálogjegy és a zálogszerződés tartalmazza többek közt a zálogtárgy leírását, a zálogértéket és a hitel adatait és a szerződési feltételeket.

Mennyi idő alatt kell kifizetni a zálogkölcsönt?
Az 1 és 3 hónapos futamidőn belül az általános díjtételek időarányos megfizetéésével bármikor kiváltható a tárgy. Amennyiben a hitelt a futamidőn túl a türelmi időben fizeti vissza, az általános díjtételek megfizetésén túl a késedelmes időszakra kezelési pótdíjat és késedelmi kamatot köteles fizetni. A türelmi idő vége a hitel lejárati idejét követő 30. nap.

Mi történik, ha nem váltom ki a zálogtárgyat?
A zálogfiókokban ki nem váltott tételek, a lejáratot követő hónap utolsó napjától kezdődően kényszerértékesítésre kerülnek.   

Hogyan válthatom ki zálogtárgyamat?
A zálogtárgy a zálogjegy egyidejű bevonása mellett, a vonatkozó kölcsön és díjtételek megfizetése ellenében váltható ki az elzálogosítás helyén.